Siirry sisältöön

Keva

Viestinnän kehittäminen

Brändi on yhteinen asiamme.

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva halusi terävöittää brändiään ja raikastaa visuaalista ilmettään. Uudistuksen taustalla oli Kevan toimintaympäristön voimakas muutos. Sote- ja aluehallintouudistus muuttavat asiakkuuksia, digitaalisia palveluita ja asiakaslähtöisyyttä kehitettiin organisaatiossa voimakkaasti. Keva halusi panostaa aiempaa voimakkaammin siihen, minkälaisen mielikuvan Keva antaa sidosryhmilleen.

 

IMG_1361-1

Keva_papers

 

Vahva brändi on kilpailutilanteessa onnistumisen kannalta entistä tärkeämpi

TIMO KIETÄVÄINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KEVA

Yhdessä pohjustaen

Määrittelimme yhdessä asiakkaan kanssa brändin kulmakivet, pääviestit ja brändilupauksen. Kevan ydinviestiksi  muotoutui työskentelyssä ”Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja”. Tällä haluttiin korostaa Kevan erityisasemaa työeläkekentässä sekä sitä, että Keva uudistaa toimintamallejaan aktiivisesti ja on ajassa kiinni. Työskentelyssä kiteytettiin Kevan olemassaolon arvolupaus, identiteetti, tarina ja brändihierarkia.

Työn pohjalta loimme Kevan uuden visuaalisen ilmeen. Kevan tunnus koostuu vahvasti muotoillusta tekstilogosta. Kirjaimet ovat ikään kuin liikkeessä, kuvaten aktiivista asiantuntijuutta. Logon värit, tumma ja vaalea sininen, viestivät Kevan luotettavuutta, vastuullisuutta ja vakautta. E-kirjaimen viivojen pinoutuva muoto kuvaa kasvua ja kehittymistä, nousua kohti tulevaisuutta.

keva_4

Ja mitä muuta

Yhteisöilmeen muihin elementteihin kuuluvat mm. ikoni- ja kuvitusmaailmat sekä kuvalinja, joka kuvaa julkisen sektorin eri ammattikuntien asiantuntijoiden vuorovaikutustilanteita suomalaisessa arjessa. Myös Keva-kodit ja Keva-toimitilat -toimintojen ilmeet yhtenäistettiin Kevan ilmeen mukaiseksi. Uusi ilme näkyy kaikessa Kevan visuaalisessa viestinnässä aina digitaalisista ratkaisuista Unioninkadun toimitilojen sisustukseen.

Brändin elementit valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Kevan johdon ja kevalaisten kanssa. Niiden jalkautus oli laaja prosessi, jota tukemaan valmisteltiin kattava brändikäsikirja, sitä tukeva työkirja sekä joukko esimieskoulutuksia, workshopeja ja materiaaleja, joilla varmistettiin brändi-identiteetin ja lupauksen jalkautuminen ruohonjuuritasolle. Kevan identiteettiä ja tyyliä avattiin konkreettisin esimerkein, jotka helpottavat tulkintaa arjessa.

Brändityökirja-122018_v03

 

Vahva brändi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, suojaa riskeiltä ja helpottaa toimintaamme

TIMO KIETÄVÄINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KEVA

5krs_kahvila

Läppäri_LR

Brändityön ja ilmeuudistuksen myötä Kevan ja Avidlyn yhteistyö on laajentunut kattavaksi, jatkuvaksi strategiseksi kumppanuudeksi lukuisilla markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilla.

- Kevan identiteetin suunnittelu ja jalkautus on ollut mielenkiintoinen ja kokonaisvaltainen prosessi, sillä Kevalla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaajana. Työmme tulosten on määrä kommunikoida Kevan uutta strategiaa ja uudistuvaa toimintaa, kertovat Avidlyn Petteri Meriluoma, Risto Etelämäki ja Sami Haukioja.

Projektissa käytetyt taikavoimat:

Sami Haukioja

Lisätietoja antaa

Sami Haukioja
sami.haukioja@avidlyagency.com

Lue lisää tarinoita yrityksistä, joita olemme auttaneet eteenpäin

Opi ja kasva – lue lisää aiheeseen liittyviä sisältöjä

Löytyykö yritykseltäsi pitkä kokemus, vahva asiakastuntemus ja lujaa osaamista? ...
Image showing Maija Lehmuslehto 2 min read by Maija Lehmuslehto
Viime vuonna Accenture osti nimekkään luovan toimiston Droga 5:n. Yrityskaupan t...
Image showing Anna Salo 2 min read by Anna Salo
  On hetkiä maailmanhistoriassa, jotka muokkaavat toimialaa tai toimialoja voima...
Image showing Teea Björklund & Minna Utriainen 3 min read by Teea Björklund & Minna Utriainen