Siirry sisältöön

Saavutettavuuspalvelut

Avidly_icons_40

Saavutettavuudella varmistetaan, että www-sivut ovat esimerkiksi näkövammaisten, kuurojen, liikuntaesteisten ja ikäihmisten käytettävissä. Tavoitteena on, että yhä useampi pääsee osalliseksi tietoverkon tuomia mahdollisuuksia riippumatta osaamisesta, iästä, laitteista, henkisistä tai fyysisistä rajoitteista.

Lue lisää siitä, mitä saavutettavuus on

Kun saavutettavuus huomioidaan jo projektin suunnitteluvaiheessa, voidaan tehdä kaikki kohderyhmät huomioivia ratkaisuja. Saavutettavuuden varmistaminen jälkikäteen on työläämpää, mutta mahdollista.

Verkkopalveluiden saavutettavuus on haluttu varmistaa myös lainsäädännön keinoin: 2018 astui voimaan saavutettavuusdirektiivin kansallinen lainsäädäntö

Me Avidlyssä panostamme saavutettavuuteen osana verkkosivustojen suunnittelua ja kehitystä. Olemme varmistaneet, että meillä on kilpailukykyiset mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa WCAG 2.1 AA -tasoisia sivustoja sekä ylläpitää niitä.

Meillä on sekä saavutettavuuden periaatteet hallitsevia kehittäjiä että henkilöitä, jotka ovat mukana kansallisessa saavutettavuustyössä muun muassa kehittämässä saavutettavuusdirektiivin (WCAG2.0-kriteeristö ja AA-taso) täytäntöönpanoa Suomessa.

Avidlyn saavutettavuuspalvelut

Auditoinnit ja raportointi

Auditoimme ja testaamme digitaalisten palveluiden ja verkkosivustojen saavutettavuuden ja muodostamme tilanteesta kokonaiskuvan selkeän raportin muodossa. Raportista käy ilmi mahdollisten ongelmien kriittisyysaste ja korjausehdotukset.

Muutos- ja korjaustyöt

Teemme tarvittavat korjaukset ja muutokset saavutettavuusauditoinnin tuloksien perusteella. Olemme erikoistuneet erityisesti WordPress- sekä PHP, ja HTML5/JavaScript -pohjaisiin järjestelmiin ja sovelluksiin.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusselosteessa tulee kuvata miltä osin saavutettavuusvaatimukset eivät täyty. Sen laatimiseen on olemassa myös virallinen työkalu. Työkalusta huolimatta selosteen tekeminen voi tuntua haastavalta. Autamme mielellämme lainmukaisen selosteen tekemisessä osana saavutettavuuspalvelujamme.

Koulutus saavutettavaan sisällöntuotantoon

Saavutettavuudesta huolehtiminen ei pääty auditointiin ja muutostöihin, sillä myös sisältöjen tulee olla saavutettavia. Koulutamme sisällöntuottajia paitsi laatimaan saavutettavaa sisältöä myös huomioimaan saavutettavuuden liitetiedostoissa (kuten .docx, .xlsx, .pdf tai .pptx) ja videoissa (kuten Youtube, Vimeo, .mp4 tai muut tiedostot).

Opi ja kasva — lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

Saavutettavuus tulisi huomioida kaikkien digitaalisten palveluiden kehittämisess...
Image showing Avidly Finland 2 min read by Avidly Finland
Mitä on saavutettavuus? Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut j...
Image showing Avidly Finland 2 min read by Avidly Finland

Tutustu muihin palveluihimme

Tutustu palveluihimme