Siirry sisältöön
Liiketoiminnan kehittäminen koronarahoituksen avulla

Käytä koronarahoitus viisaasti

Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat poikkeuksellisella tavalla suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä, jotta yhteiskunta säilyisi elinvoimaisena. 

Yrityksillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus innovoida ja kehittää toimintaa.  Poikkeuksellisesti pääomaa ja aikaa on käytössä samanaikaisesti. 

Millaista kilpailuetua teidän yrityksessänne rakennetaan koronan jälkeiseen aikaan?

Olemme auttaneet Solar Foodsia luomaan kansainvälistä huomiota herättänyttä liiketoimintaa. Olisiko nyt teidän vuoro?

Mihin ELY-keskusten myöntämää koronarahoitusta voi käyttää?

ELY-keskukset myöntävät avustusta tilanneanalyysin tekemiseen (avustuksen määrä enintään 10 000 euroa) tai kehittämistoimenpiteisiin (avustuksen määrä enintään 100 000 euroa). Rahoitus on suunnattu 2-5 henkilöä työllistäville yrityksille.

Tilanneanalyysissa yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksessä työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määrä on enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus (ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä enintään 60 000 euroa)
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet prototyypin valmistuksessa

HUOM! Avustuksen piiriin ei voida hyväksyä investointikustannuksia kuten esim. koneiden ja laitteiden ostamista, rakennuksia, patentteja ja lisenssejä.

Icon-proof-of-concept
Icon-Assesment

Mihin Business Finlandin myöntämää koronarahoitusta voi käyttää?

Business Finland myöntää kahta erilaista avustusta: esiselvitys (avustuksen määrä enintään 10 000 euroa) ja kehittämisrahoitus (avustuksen määrä enintään 100 000 euroa). Rahoitus on suunnattu 6-250 henkilöä työllistäville yrityksille.

Esiselvityksellä yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Kehittämisrahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat

 • yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. 
 • Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. 
 • Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

 • Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen. Lue lisää verkkokaupan rahoittamisesta.
 • Markkinointikulut
 • Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
 • Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia
 • Investoinnit
 • Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.
 • Hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut (Rahoitusta voi käyttää vain projektin aikana syntyneisiin kuluihin)

Mihin koronarahoitus kannattaa investoida?

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää uusiutumista. Yritys tarvitsee uusia asiakkaita, tuotteita ja palveluita sekä parempia tapoja toimia. Koronarahoituksen avulla on mahdollista kiihdyttää uusiutumista mm. seuraavilla tavoilla:

 1. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 2. Uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisen suunnittelu
 3. Myynnin ja markkinoinnin prosessien kehittäminen
 4. Uusien markkina-alueiden sekä kohderyhmien kartoitus
 5. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen


Riittävätkö yrityksesi resurssit ja osaaminen kehityshankkeiden läpivientiin nopealla aikataululla?

Nyt on aikaa sekä kiire. Koronan tuomia rajoituksia tullaan purkamaan vähitellen. Yrityksillä on muutamia kuukausia aikaa toteuttaa kehityshankkeet, jotta niistä syntyy kilpailuetua markkinoiden avautuessa. Kymmenettuhannet yritykset tulevat saamaan koronarahoitusta satoja miljoonia euroja. Kilpailu markkinaosuuksista tulee olemaan kiivasta.

Yli 250 markkinoinnin ja myynnin ammattilaista yhden soiton päässä

Laajasta asiantuntijajoukostamme löytyy osaamista ja kokemusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä ennen kaikkea luovaa ongelmanratkaisukykyä kehityshankkeiden toteuttamiseen. Laajojen resurssien avulla voimme taata hankkeiden toteutumisen ajallaan. 

Olemme auttaneet asiakkaitamme mm. seuraavilla koronarahoituksen piirissä olevilla palveluilla:

 • Digitaalisten palveluiden tuotteistus
 • Uusien markkinoiden kartoitus digitaalisesti
 • Markkinoinnin ja myynnin automaatioratkaisut (Hubspot)
 • Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden go to market-suunnitelmat
 • Verkkokaupparatkaisujen kartoitus
 • Verkkokoulutusalustat ja verkkokoulutussisällöt
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen (selvitykset, tutkimukset, online-yhteisöt, ennakointi)
 • Viestintävalmennukset
 • Brändin kirkastus

Pidetään yhdessä huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja yhteiskunnan elinvoimasta!

Lisätietoja antaa:

Kirsi Nipuli

Simo Tuuva

Customer Success Manager
simo.tuuva@avidlyagency.com
+358 40 359 1491

 

 

Ota yhteyttä

Kysy lisää palveluistamme tai jätä tarjouspyyntö. Pidetään yhdessä huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja yhteiskunnan elinvoimasta!